Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss.

Vi lägger stor vikt vid att skapa ett öppet och förtroendefullt klimat mellan föräldrar och personal. Det gör att vi får en trygg förskola med bra stämning och god sammanhållning.

Du ska alltid känna att du lämnar ditt barn i trygga händer hos oss. Vi vill gärna skapa en god kontakt med dig, så att du känner dig välkommen och delaktig på vår förskola. På vår förskola har du alltid möjlighet att påverka och vara delaktig i verksamheten.

Vi värnar vi om den dagliga kontakten. Du är välkommen att kliva in och ta del av vår verksamhet när du vill. Hos oss står dörren alltid öppen. Du som förälder är alltid välkommen att vara med på våra aktiviteter. Om det finns behov kan vi använda oss av en tolk.

Vår vision är att tillmötesgå alla föräldrars behov och önskemål i möjligaste mån. Vi vet att alla familjer har olika behov, därför kan lösningarna i vardagen och på förskolan se olika ut för olika familjer. Vi ser varje barn i ett familjesammanhang.

Håll kontakten och följ ditt barns utveckling via Skolportalen

I skolportalen anmäler du frånvaro, sjukanmäler ditt barn, ser ditt barns schema och tar del av förskolans verksamhet.